Vídeň 2022

Tradiční exkurze do jarní Vídně pro třeťáky