Vídeň 2024

Tradiční cesta třeťáků

Každoročně se třetí ročníky vydávají na exkurzi do rakouské metropole, aby se seznámili s jejími památkami a kulturou. Otec Metoděj je dokonalý průvodce, znalý snad každého koutku města i jeho historie. Hlavním bodem programu je pak návštěva velmistra Německého řádu. I letos byla velmi milá. Děkujeme za vřelé přijetí!